Gondoskodjunk együtt egy jobb jövőről gyermekeinknek!

Csapatunk olyan szociális ellátási formára, támogatott lakhatásra gyűjt adományokat, melyben biztonságos, emberhez méltó elhelyezéshez juthatnak gyermekeink. Egy ilyen lakás nem elfekvőként üzemel, hanem 24 órás szakszolgálat mellett hasonló fejlesztési programokat biztosít majd nekik, mint a jelenlegi, fogyatékosok nappali ellátását biztosító Fejlesztő Gondozó Központ. Erre azért van szükség, hogy a fiatalok elhelyezése és ellátása akkor is megoldott legyen, ha a családjuk valamilyen oknál fogva már nem tudja ellátni őket.

Olyan szolgáltatási forma megvalósítását szeretnénk elérni, amely biztosítani tudja a magas támogatási szükségletű, súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek minél teljesebb autonómiájának és társadalmi integrációjának elérését, kinek-kinek egyéni képességeihez mérten. A támogatott lakhatásról itt olvashatsz bővebben.

Hogyan tudok segíteni?

Az TL fenntartást az állami normatíva mellett az igénybevevők térítési díjából, pályázatokból és adományokból oldanánk meg.

Bankszámlaszám: 11715007-20384157 (OTP Bank)

Ha az adód 1%-ával támogatnád a célkitűzéseinket: 18156209-1-42

Támogasd ügyünket! Minden apró hozzájárulás számít!
Köszönjük!