Alapítványunk céljai

Célunk a magas támogatási szükségletű, súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek (SHF) életminőségének javítása: fejlesztő eszközök beszerzése, hasznos és céltudatos szabadidős programok szervezése. Tevékenységünk szorosan összefügg társadalmunk tudatformálásával, a fogyatékkal élők mindennapjainak megismertetésével.

Alapítványunk tagjaival szülőként tapasztaltuk meg, milyen a súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek gondozása. Ezért célunk, hogy szélesebb körben is megosszuk tapasztalatainkat, egyrészről érzékenyítve a teljes társadalmat, másrészről gyakorlati segítséget nyújtva a súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek életminőségének javításában. Ehhez egy Budapest XV. kerületi intézménnyel, a Fejlesztő Gondozó Központtal állunk szoros kapcsolatban, tevékenységünket nagyrészt velük együttműködve végezzük.

A Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány fontos célja továbbá a támogatott lakhatási forma megvalósítása a lakóhelyen. A megvalósítás érdekében szoros kapcsolatot tartunk fenn a XV. kerületi Önkormányzattal, a fogyatékkal élőket támogató civil szervezetekkel és a szociálpolitikával.

A szülőről való leválás csak úgy érhető el, ha a gyermekek a lakóhelyükhöz közeli, támogatott lakhatásban részesülhetnek.

Nagy hangsúly fektetünk az adó 1%-ok gyűjtésére a Facebook oldalunkon és az alapítvány weboldalán. A támogatási lehetőségekre a helyi újság segítségével is felhívjuk a figyelmet és tájékoztatjuk az érdeklődőket az összegyűjtött összeg felhasználásáról.