Pályázat mozgásfejlesztésre

A Bethlen Gábor Alapkezelő Nemzeti Együttműködési Alap ” Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2021″ pályázata sikeresen megvalósult.

A mozgásfejlesztés célja a súlyosan, halmozottan fogyatékos (SHF) fiatal és felnőtt személyek mozgásos képességeinek szintentartása és fejlesztése volt. Az egyéni mozgásfejlesztő alkalmazása havi 30 órában, a Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye Fejlesztő Gondozó Központjában, a nevezett fogyatékosok nappali intézményének házirendjét, napirendjét figyelembe véve valósult meg, az igénybe vevő SHF fiatalok, felnőttek mindenkori aktuális állapotának, egyéni szükségleteinek megfelelően. A foglalkozások egy órát vettek igénybe mindenkinél. A pályázati időszakban 25 fő SHF személy részesült mozgásos foglalkozásban. 2021.május 1-től augusztus 31-ig két mozgásfejlesztő látta el a feladatot, fejenként havi 15 órában, szeptembertől 2022.március 31-ig pedig egy fő, havi 30 órában. A helyszínen jelen voltak azok a tárgyi, személyi feltételek, amik lehetővé tették a foglalkozások biztonságos, a fogyatékossághoz alkalmazkodó speciális módszerek használatát. Az igénybe vevők pozícionálása, optimális testhelyzetének kialakítása nélkülözhetetlen volt a foglalkozások megtartásához. A foglalkozások hozzájárultak az SHF személyek mozgásos képességeinek szintentartásához, néhány esetben olyan készségek elsajátításához, ami az önállóbb, önrendelkező élet felé vezető úton mérföldkövet jelentenek. Így például önálló kanálfogás mellett önálló ételmerítés, étkezés. Számos esetben az önindította mozgások számának növekedése, az önállóan kivitelezett mozgások újbóli megjelenése hozta meg a sikert. Ezek nem csak az SHF személy számára, de az őt gondozó környezet számára is nagy hatással vannak, hiszen az SHF személy számára életminősége szempontjából meghatározó, hogy mennyi támogatást igényel, mennyire képes ráhatni a vele történő dolgokra.